Vi liker å male!

OM OSS

Hunvik & Co er et malefirma som ble etablert i 1997. Vi begynte i det små, men teller i dag rundt 80 motiverte og dyktige malere. Vi har de siste årene satset bevisst på å vokse  både i antall ansette og i omsetning og har lykkes godt med det. Det har gitt oss tilgang på flere store og spennende prestisjeprosjekter.

Vårt hovedfokus ligger likevel på å levere godt håndverk. Det som kjennetegner oss som jobber i Hunvik & Co, er vår praktiske tilnærming til arbeidet. Vi er håndverkere som liker å male. Vi gjør jobben skikkelig og holder det vi lover, både når det kommer til tid, pris og kvalitet.

Våre kunder er hovedsaklig bedriftskunder, men vi jobber også med privatkunder.

VÅRE VERDIER

I Hunvik & Co AS har vi noen grunnverdier som fungerer som en rettesnor i vårt daglige virke. Samtidig bidrar det til å gi våre kunder trygghet for hva de kan forvente av oss uavhengig av hvem som gjennomfører malearbeidet.

Pålitelig

Vi mener at pålitelighet er den viktigste forutsetningen for å gjøre en god jobb. Vi må stole på våre medarbeidere og våre kunder skal kunne stole på oss. Har vi lovet noe så holder vi det. Vi skal utføre jobben slik den ble avtalt med den enkelte kunden. Dette er måten vi driver vår virksomhet på og denne holdningen står sterkt i hver enkelt av våre medarbeidere.

Frihet og medbestemmelse

Vi har en flat struktur og mener det er viktig at alle våre ansatte føler seg delaktige og ansvarlige overfor den jobben vi leverer. Dette fremmer deltakelse og styrker utviklingen av Hunvik & Co AS. Det er en viktig forutsetning for å kunne drive et effektivt og målrettet arbeid. For kundene vil dette i hovedsak innebære konkurransedyktige priser, profesjonell veiledning og ivaretakelse av kundens behov og ønsker.Effektive

Vi står ikke fast i gamle vaner og rutiner, men ønsker forandringer velkommen i takt med utviklingen i vår bransje. Vi er aktive, initiativrike og alltid på søken etter nye muligheter innen faget.  Dette gjør oss effektive.

Involverer

God kommunikasjon med kundene våre er en viktig forutsetning for å kunne lykkes med vår målsetning. Gjennom tett og god dialog med kunden gjennom hele prosjektfasen kan vi avklare forventninger og sikre prosjektet underveis i prosessen. Fornøyde kunder kommer tilbake.

Vi har mange gode referanseprosjekter som vi er stolte av. For mer informasjon ta kontakt med oss her.